Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen.

 

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Hän voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta.

 

Lainaus Kennelliitto 

Pieniamerikanpaimenkoirat JTO työn alla

 

Tällä hetkellä rodun jalostuksen suuntaviivoja näyttävät PEVISA (pakollinen kaikille jalostuskoirille) ja jalostustoimikunnan laatimat jalostussuositukset. Pääset tarkastelemaan näitä sivuillamma tästä.