PEVISA ja jalostussuositukset

 

 PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien vastustamisohjelmaa. Kun rodulla on PEVISA-ohjelma, tulee pentueen molempien vanhempien täyttää ohjelman asettamat ehdot ennen astutusta, jotta pennut voidaan rekisteröidä Suomen Kennelliittoon. 

 

Jalostussuositukset ovat puolestaan yhdistyksen ja rodun harrastajien yhdessä suunnittelemia ohjeistuksia, joiden tarkoitus on tuoda esiin kasvattajille ja pennunostajille niitä seikkoja, joita rodun kehitykessä olisi toivottavaa huomioida. Näiden suositusten huomioiminen on kasvattajan arvioitavissa ja jalostukseen käytettävät koirat tulee tarkastella kokonaisuutena (terveys, luonne, ulkomuoto sekä yhdistelmän geneettinen monimuotoisuus).

Pieniamerikanpaimenkoirat PEVISA-ohjelma 1.1.2022 alkaen (pakollinen kaikille jalostuskoirille)

 • Virallinen lonkkakuvauslausunto, jonka raja-arvo on C.
 • Virallinen kyynärniveldysplasialausunto jonka raja-arvo 1.
 • Silmätarkastus, jonka voimassaoloaika on 12 kk.
 • Jalostuskäytön alaikäraja nartuille on 22 kk ja uroksille 18 kk.​
 • Uroksella saa olla alle viisivuotiaana korkeintaan 20 jälkeläistä ja elinaikanaan uroksella saa olla korkeintaan 60 jälkeläistä. 
 • Rekisteröinnin erityisehdot: MASCA- ja ASDR-rekisterissä oleva koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä suoraan Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin. Erityisehto on voimassa 31.12.2025 saakka. Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin rekisteröintihetkellä. Merle-merle tai töpö-töpö -yhdistelmiä ei rekisteröidä. (Suomen Kennelliiton hallituksen päätös 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.
 • Ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassaoleva poikkeuslupa: ei vaadita kyynärkuvaustulosta, jälkeläismäärärajoitusta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta.

Yleiset suositukset

 • Molempien vanhempien yleisen terveyden tulee olla hyvä, eikä niillä saa olla todettuja kroonisia sairauksia tai muita muutoksia (esimerkiksi toistuvat iho-, silmä- tai korvatulehdukset sekä vatsavaivat, autoimmuunisairaudet, epilepsia).

 • Suositeltavaa olisi käyttää jalostukseen koiria, joilla on leikkaava purenta ja täysi hampaisto. Koiria joilta puuttuu enemmän kuin 3 hammasta ei suositella jalostukseen. Koira, joilla ei ole täysi hampaisto, suositellaan yhdisteltäväksi vain täyden hampaiston omaavan kumppaniin.

 

Luonteeseen liittyvät suositukset

 • Jalostukseen ei tule käyttää koiria, jotka ovat luonteeltaan hermostuneita, arkoja tai vihaisia. Ääni- tai alusta-arkoja koiria ei tule käyttää.
 • PAIM-T paimennustaipumuskoetta suositellaan  rodunomaiseen käyttöön soveltuvuuden arvioimiseksi.
 • Luonnetestiä tai MH-kuvausta suositellaan luonteen arvioimiseksi ja tiedon keräämiseksi rodusta.

Luustotutkimussuositukset

 • Lonkkakuvaus - Käytetään vain lonkiltaan terveitä koiria (A tai B). C-lonkkainen tulee yhdistää vain terveeseen (A).
 • Kyynärkuvaus - Käytetään vain terveitä koiria (0/0). Muussa tapauksessa yhdistäminen vain terveeseen.
 • Polvitutkimus - Käytetään vain terveitä koiria (0/0).
 • Selkäkuvaus - Selkien kuvaamista (LTV, VA) suositellaan arvokkaan tiedon keräämiseksi. LTV1-4 ja/tai VA1-diagnoosin saanut koira suositellaan yhdistettävän ainoastaan terveeseen tutkittuun kumppaniin (LTV0 ja VA0). VA2-4 -diagnoosin saaneita sekä oireilevia koiria ei suositella jalostukseen.
 • Olkakuvaus - Olkanivelten kuvaamista (osteokondroosi) suositellaan arvokkaan tiedon keräämiseksi.

Silmäsairauksiin ja -tutkimuksiin liittyvät suositukset

 • Silmätarkastus tulee suorittaa myös ennen laajennustippojen laittoa: osa silmämuutoksista voi peittyä laajennustippojen alle (rodussa etenkin iris hypoplasia). Riittää, että koira on aikuisiällä tarkistettu kerran ennen tippoja.

 • Jalostuskoirien lisäksi jalostukseen käyttämättömät koirat suositellaan peilattavaksi ainakin kerran aikuisiässä, mieluiten useamminkin. Esimerkiksi 1, 3, 6 ja 9-vuotiaana, tämä antaa arvokasta tietoa mahdolliista vanhemmiten esiintyvistä muutoksista rodussa.
 • Pentujen silmätarkastus:
  • pentueet suositellaan silmätarkastettavaksi 6-8 viikon iässä ennen luovutusta.
  • pentujen silmätarkastus on suositeltavaa, vaikka vanhemmat olisi geenitestattu terveeksi CEA:n osalta.

 

Yhdistelmään liittyvät suositukset

 • Uusintayhdistelmiä tulee välttää.
 • Samaa urosta ei tule käyttää täyssisaruksille. ​
 • Yhdistelmän sukusiitosprosentti on suositeltavaa olla enintään 6,25 % laskettuna viidellä polvella. Jalostustoimikunta pystyy antamaan kattavan arvion yksittäisen koiran sukutaulusta ja yhdistelmien sisäsiittoisuudesta (aina 10 sukupolveen saakka), edellyttäen että koiran sukupuu on tiedossa.  Yhteydenotot sähköpostitse osoitteeseen jalostus@pieniamerikanpaimenkoirat.fi. 

 

Jalostuskoirien geenitestisuositukset

 

Lue lisää geenitestattavista sairauksista sivuiltamme. Pääset myös ilmoittamaan koirasi geenitestitulokset.

 

Silmäsairaudet:

 • Multifokaalinen verkkokalvon sairaus (CMR1)​
 • Tappisolurappeuma (CD)
 • Collien silmäanomalia (CEA)
 • Etenevä sauva-tappisolurappeuma (prcd-PRA)
 • Perinnöllinen harmaakaihi (PHC; HSF4-geeni)

Muut:

 • Kondrodystrofia (CDDY)
 • Lääkeaineyliherkkyys (MDR1)
 • Etenevä selkäydinrappeuma (DM)​
 • Hyperurikosuria (HUU)​
 • Neuroaksonaalinen dystrofia (NAD)
 • Merle (M-lokus)

Suositukset CDDY -koirien jalostuskäytöstä

 

Pieniamerikanpaimenkoirat ry suosittelee jalostukseen käytettäville koirille 1.1.2024 alkaen:

- CDDY (FGF4-12 mutaatio) -status on oltava tiedossa (geenitesti tai vanhempien perusteella määritetty)

- kahden kopion koiria (CDDY/CDDY) ei tule käyttää jalostukseen

- yhden kopion koirille (CDDY/-) tulee tehdä IDD-röntgentutkimus ja IDD3 koirat suljetaan pois jalostuksesta

- yhden kopion koiraa tulee käyttää ainoastaan perustelluista syistä ja yhdistää ainoastaan terveeseen kumppaniin

- kuvausikäsuositus on 24–42 kk, vanhemmilla koirilla kalkkeumat eivät ole välttämättä enää havaittavissa, mutta kuvausta suositellaan tiedon keräämiseksi

 

Pieniamerikanpaimenkoirille ei ole tällä hetkellä mahdollista saada Kennelliiton virallista IDD-lausuntoa Koiranettiin. Kuvat voi lähettää lausuttavaksi INCOC-lausuntopalveluun tai oma röntgendiagnostiikkaan perehtynyt eläinlääkäri voi antaa koiralle lausunnon havaittujen kalkkeumien lukumäärästä. Suosittelemme INCOC-lausuntopalvelua.

 

Lisätietoa:

• Luonnonvarakeskus, Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit https://jukuri.luke.fi/handle/10024/553173

• INCOC lausuntopalvelu https://www.incoc.fi

 

Neuroaksonaalinen dystrofia (NAD)

 

 • Sairasta eli kahden kopion koiraa ei tule käyttää jalostukseen. Sairaan koiran yhdistäminen terveeseen koiraan lisää sairauden kantajien määrää rodussa, mikä lopulta johtaa tilanteeseen, ettei sopivia parituskumppaneita löydy ilman, että otetaan riski sairaiden pentujen syntymiselle.
 • Sairauden kitkemiseksi ihanteellista on käyttää jalostukseen ainoastaan terveitä koiria, mutta tämä voi johtaa rodun geenipoolin liialliseen kaventumiseen. Kantajuuden takia ei tule sulkea pois koiraa, jolla on muuten annettavaa rodulle. Kantajuuteenkaan ei silti tule suhtautua kevyesti.