Pieniamerikanpaimenkoirat ry

Miniature American Shepherd Club of Finland

Tervetuloa

Pieniamerikanpaimenkoira on pienikokoinen paimenkoirarotu, jonka alkuperämaa on Yhdysvallat. Rotu kuuluu FCI:n roturyhmään 1 lammas- ja karjakoirat.

 

Pieniamerikanpaimenkoira on rotuna hyvin monipuolinen ja tarmokas, älykäs sekä miellyttämishaluinen ja soveltuu erinomaisesti erilaisiin harrastuksiin. 

Pieniamerikanpaimenkoirat ry rotukerho on perustettu alkuvuodesta 2018 yhdistämään rodun harrastajia ja tuomaan rotua ihmisten tietoisuuteen.

Vuosikokous järjestetään tänä vuonna etäyhteyksin su 10.3. klo 12. Vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus kausille 2024-2026. Mukaan kaivataan innostunutta ja sitoutunutta porukkaa! Lue lisää infoa alempaa.

 

Lisäksi jäsenistö voi ehdottaa aiheita käsittelyyn vuosikokoukseen. Laita ehdotuksesi 15.2.2024 mennessä osoitteeseen hallitus@pieniamerikanpaimenkoirat.fi, otsikoiden ”Vuosikokous”.

 

Varsinainen kutsu vuosikokoukseen tulee myöhemmin. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää vuosikokoukseen liittyen, voit olla yhteydessä sähköpostitse.

 

 -----

 

Hallitus 2024–2026

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja 3–6 muuta hallituksen varsinaista jäsentä sekä 1–3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

 

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle (noin kerran kuukaudessa etäyhteydellä) ja johtaa hallituksen työskentelyä. Puheenjohtajalla on taito hahmottaa ja suunnitella kokonaisuuksia sekä organisoida toimintaa. Puheenjohtaja vastaa siitä, että pöytäkirja laaditaan ja hän allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat sekä edustaa yhdistystä tarvittaessa.

 

Hallituksen sisällä jaetaan seuraavat tehtävät:

 

Varapuheenjohtaja – toimii puheenjohtajan sijaisena tarvittaessa ja avustaa puheenjohtajaa ja muita hallituksen jäseniä sovituissa tehtävissä.

 

Sihteeri – vastaa kokousten kirjanpidosta ja pöytäkirjojen arkistoinnista sekä huolehtii kulloinkin tarvittavat allekirjoitukset.

 

Taloussihteeri – vastaa yhdistyksen rahaliikenteestä verkkopankkia hallinnoimalla ja huolehtii kirjanpidosta siihen liittyen. Valmistelee vuosikokoukseen tilinpäätöksen.

 

Jalostustoimikunnan vetäjä– vastaa jalostustoimikunnan toiminnasta ja kutsuu kokoukset koolle sekä raportoi hallitukselle.

 

Tapahtumatoimikunnan vetäjä – vastaa tapahtumatoimikunnan toiminnasta ja kutsuu kokoukset koolle sekä raportoi hallitukselle.

 

Jäsensihteeri/tiedotus – ottaa vastaan jäsenhakemukset ja irtisanomiset, vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta, huolehtii viestinnästä jäsenille ja tuo jäseniltä tulleet aiheet hallitukselle. Nettisivujen toiminta ja päivitys on jakaantunut jäsensihteerin ja varapuheenjohtajan välille.

 

Hallitus nimeää jalostustoimikunnan (vetäjä ja 3-4 hlö), jonka tehtäviä ovat: jäsenistön neuvonta rotua koskevissa asioissa, rodun tilanteen seuranta Suomessa ja maailmalla, tiedon kerääminen ja jakaminen rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista sekä ulkomuotoseikoista. Jalostustoimikunta tiedottaa viranomaisten koiranjalostusta koskevista määräyksistä ja suosituksista. Jalostustoimikunta vastaa rodun jalostuksen tavoiteohjelmasta ja PEVISASTA sekä pitää jalostussuosituksia ajan tasalla. Lisäksi jalostustoimikunta pitää yllä vuosikirjoja.

 

Hallitus nimeää tapahtumatoimikunnan (vetäjä ja 6+ hlö). Jäsenet voivat jakaa tehtävät haluamallaan tavalla. Tapahtumatoimikunnan tehtäviä ovat esimerkiksi:

Vaihtuvien tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen ympäri Suomea (luennot, tapaamiset, harrastuspäivät jne.)

Kesäpäivän järjestäminen

Vuoden Koira – kilpailun järjestäminen

Rotumestaruuksien järjestäminen

Palkintojen suunnittelu, tilaaminen ja säilyttäminen sekä toimittaminen

PAMAUS-lehden (1–2 kertaa vuodessa) suunnittelu ja toteutus

 

Toimikuntien ja koko yhdistyksen aktiivisuus perustuu siihen osallistuvien ihmisten halukkuudesta suunnitella ja toteuttaa toimintaa! Yllä esitetyt ovat suuntaviivoja, mutta etenkin toimikunnat kehittävät toimintaansa jatkuvasti ja ihmiset tekevät siitä oman näköistään.

 

Toiminnassa käytetään Google Drive -pilvitallennuspalvelua (ja Googlen docx, forms sekä sheets työkaluja), etäyhteydet on järjestetty Zoomin kautta ja yhdistyksen sähköpostit kulkevat nettisivujen palvelutarjoajan webmailin kautta. Toiminnan tapahtuessa käytännössä kokonaan etänä toivomme tietokoneen käytön hyvää hallintaa :)