Pieniamerikanpaimenkoirat ry

Miniature American Shepherd Club of Finland

Tervetuloa

Pieniamerikanpaimenkoira on pienikokoinen paimenkoirarotu, jonka alkuperämaa on Yhdysvallat. Rotu kuuluu FCI:n roturyhmään 1 lammas- ja karjakoirat.

 

Pieniamerikanpaimenkoira on rotuna hyvin monipuolinen ja tarmokas, älykäs sekä miellyttämishaluinen ja soveltuu erinomaisesti erilaisiin harrastuksiin. 

Pieniamerikanpaimenkoirat ry rotukerho on perustettu alkuvuodesta 2018 yhdistämään rodun harrastajia ja tuomaan rotua ihmisten tietoisuuteen.

Kondrodystrofian (CDDY) takana on lyhytkasvuisuutta aiheuttava geeni FGF4 koiran kromosomissa 12. Tämä vaikuttaa koiran olkavarteen sekä kyynär- ja värttinäluuhun lyhentäen niitä, sekä aiheuttaa jälkimmäisten luiden eriasteista taipumista. Geeniin liitetään myös kohonnut riski selän välilevyrappeutumille nuoremmalla iällä (IVDD). Tämä aiheuttaa osalle koirista välilevynpullistumia, jotka usein tarvitsevat leikkaushoitoa ja toisinaan halvauttavat koiran. 

 

Kondrodystrofia periytyy semidominantisti. Tämä tarkoittaa, että koirat, joilla on kaksi alleelia, ovat lyhytraajaisempia kuin koirat, joilla on vain yksi alleeli. IVDD:n osalta periytyminen on kuitenkin dominanttia, eli jo yksi alleeli lisää riskiä välilevyrappeumaan. Tutkijat ovat huomanneet geenin yhteyden myös suurempiin korvalehtiin. Koiran ulkonäöstä ei kuitenkaan voi päätellä sen geneettistä statusta, koska ulkonäön vaihtelu rodussa on suurta.

 

Suomessa paljon käytetty MyDogDNA ei testaa kondrodystrofiaa, vaan kondrodysplasiaa, jossa sama geeni FGF4 on koiran kromosomissa 18. Kondrodysplasia (FGF4-18) aiheuttaa selkeästi lyhyet jalat (corgit, mäyräkoirat) kun taas kondrodystrofia (FGF4-12) hieman matalamman ulkomuodon.

 

TÄRKEÄÄ! Aihe on noussut ajankohtaiseksi jalostusuros Away To Me Cadillac Jackin omistajan Erica Beattien (4Clovers, Yhdysvallat) ilmoittaessa tämän laajalti käytetyn uroksen paljastuneen uusintatestissä CDDY -kantajaksi. Beattie on antanut luvan suomentaa ja jakaa tätä tietoa. UCDavis Veterinary Genetic Laboratoryn arvion mukaan yhdellä koiralla 10:stä sekä australianpaimenkoirista että pieniamerikanpaimenkoirista voisi löytyä FGF4-12 mutaatio.

 

SUOSITUKSET! Rotukerho suosittelee vähintään jalostuskoirien testaamista UCDavisin, Labogenin, Paw Print Geneticsin tai Suomalaisen Movetin kautta geenin levinneisyyden kartoittamiseksi. Rodun tilanteen selvennyttyä kyetään laatimaan tarkempia jalostussuosituksia. Testi lisätään rodulle suositeltujen geenitestien listaukseen.

 

LISÄTIETOA testaavilta laboratorioilta ja testin tilausmahdollisuudet:

 

 

TESTITULOSTEN TULKINTA

  • Clear/puhdas = N/N = koiralla ei ole FGF4-12 alleelia
  • Carrier/kantaja = N/CDDY = koiralla on yksi alleeli, joka lisää riskiä välilevyrappeumaan ja koira voi olla hieman lyhytraajaisempi
  • Affected/sairas = CDDY/CDDY = koiralla on kaksi alleelia, jotka lisäävät riskiä välilevyrappeumaan ja todennäköisesti koira on myös lyhytraajaisempi